Xanthoria parietina (diskovník múrový)

Typ stielky: lupeňovitá
Stielka: <15 cm, zelená, žltozelená až oranžová (v závislosti od svetla a vlhkosti)
Laloky: ploché, široké (až 7 mm), od podkladu vystúpavé, zo spodu biele
Rhiziny: občasné, svetlé
Apotécia: zvyčajne vyvinuté, oranžové, <4 mm
Substrát: kôra, kameň, steny
Bioindikátor: častý druh v mestách a pri poliach, vyhovuje mu nadpriemer dusíka v ovzduší
Reakcie: kôra K+ fialová, C-, KC-, P-

Použité zdroje: lichenportal.org nahuby.sk
Fotografie: Jonáš Gruska
Nálezy: Jonáš Gruska (iNaturalist.org)

Diskovník múrový je jeden z najbežnejších a ľahko rozoznateľných lišajníkov, ľahko pozorovateľných voľným okom. Jeho charakteristické farebné tóny závisia od slnka, celkového množstva svetla a vzdušnej vlhkosti. Oranžová farba diskovníka je spôsobená parietínom — pigmentom a ochranou pred UV-B žiarením. Je tolerantný na rôzne druhy znečistenia, výnimočne sa mu darí v oblastiach s nadbytočným dusíkom v ovzduší — okolie polí a fariem.

  • atlas/xanthoria_parietina.txt
  • Posledná úprava: 2023/02/20 13:15
  • od jonas