Bioindikátory

Lišajníky sú pre svoju relatívnu jednoduchosť neuveriteľne húževnaté organizmy. Za polárnym kruhom bol nájdený rastúci zemepisník mapovitý (Rhizocarpon geographicum) o veľkosti pizze, ktorého vek sa odhaduje na približne 8300 rokov. Patrí tak medzi najstaršie organizmy na zemi, no aj medzi najpomalšie rastúce. Za 1000 rokov narastie len o pár centimetrov. Pri vedeckých pokusoch bol lišajník Circinaria gyrosa vystavovaný simulovaným vesmírnym podmienkam, no po rehydratácii znova ožil a opravili si svoje poškodené pletivá. Táto odolnosť je pre nich špecifická a reflektuje sa práve vo veľmi pomalom raste (zvyčajne len pár milimetrov za rok).

Lišajníky rastú dokonca aj na púštiach, kde tvoria veľmi špecifické “biocrusts” — živé kôry zeme. Takmer neviditeľné, no pre ekosystémy dôležité štruktúry, ktoré vytvárajú ochranu proti erózii a UV žiareniu, zachytávajú vzdušný dusík a pri odumieraní sa premieňajú na organický materiál pre iné organizmy.

Lišajníky sú však známe aj tým, že sú citlivé na znečistenie vzduchu. Konkrétne napríklad oxid siričitý, ktorý vzniká pri spaľovaní fosílnych palív. Aj preto sa citlivým druhom lišajníkov v mestách nedarí a industriálne zóny môžu byť tzv. „lišajníkovými púšťami“. Najcitlivejšie druhy lišajníkov rastú v pralesoch, alebo jednoducho čo najďalej od ľudského znečistenia.

Iné lišajníky, najmä z rodu diskovníkov (Xanthoria) alebo fyscií (Physcia), môžu signalizovať prevahu dusíka v ovzduší. Bola pozorovaná korelácia väčšieho množstva týchto lišajníkov a amoniaku vo vzduch v dôsledku poľnohospodárstva. Znamená to, že kvalita ovzdušia sa nedá priamo spájať s výskytom lišajníkov vo všeobecnosti, ale je potrebné sledovať aj ich druhovú diverzitu. Sám som videl okolie bratislavskej rafinérie doslova posiate diskovníkom múrovým (Xanthoria parietina) — nájdete ho prakticky na každom kríku popri cestách okolo tejto neprestajne dymiacej a zapáchajúcej továrne. Bolo by veľmi naivné tvrdiť, že tam prítomnosť tohto druhu signalizuje akúsi kvalitu vzduchu — skôr naopak, diskovník je tu bioindikátorom znečistenia v ovzduší.

Xanthoria parietina pri bratislavskej rafinérii

  • lisajniky/bioindikatory.txt
  • Posledná úprava: 2021/12/30 22:15
  • od jonas