Rozmnožovanie

Lišajníky sa rozmnožujú rôznymi spôsobmi — v závislosti od druhu, často aj kombináciou viacerých metód. Keďže časť lišajníka tvorí huba, jednou z možností je sexuálne (generatívne) rozmnožovanie pomocou výtrusov (spór). výtrusy sa z plodných častí lišajníka pomocou vetra, hmyzu alebo dažďa dostanú na nové územia, kde vyklíčia a hľadajú v tomto stave vhodného partnera — fotobionta. Keďže výtusy nie sú voľným okom viditeľné, ich rozmnožovanie, tak ako rozmnožovanie výtrusných rastlín, napríklad papradí alebo machov, bolo dlhú dobu záhadou a malo krásny prívlastok tajnosnubné.

Na sexuálne rozmnožovanie lišajníky tvoria, ako veľa ostatných húb, plodnice. Podľa tvaru sa delia na askokarpy (napr. peritécia, apotécia) alebo bazídiokarpy. Pertiécia si môžete predstaviť ako malé fľašky, z ktorých na povrch trčí len hrdlo. Tieto fľaše sú miestom kde dozrievajú výtrusy (spóry). Apotécia majú rovnakú funkciu, no tvar malej polguľovej misky. Bazídiokarpy sú prakticky malé huby, tak ako ich tvarovo poznáme z lesa. Hlúbik a na ňom polguľovitý “klobúčik”.

Druhou možnosťou reprodukcie lišajníkov je asexuálne (vegetatívne) rozmnožovanie pomocou úlomkov stielky alebo asexuálnych konídiospór. Pri rozmnožovaní pomocou úlomkov sa odlomená časť lišajníka po prenose na vhodné miesto stane novým jedincom a začne rásť. V tomto prípade má jedna takáto časť lišajníku oboch väčšinových organizmov (mykobionta a fotobionta) v sebe, takže sa nemusia znova hľadať a nachádzať v teréne.

Medzi asexuálne rozmnožovacie štruktúry na povrchu lišajníkov patria sorédia — zhluky rias a vlákien húb vytvárajúce jemný “prach” a izídia — kyjačikovité, koralovité alebo šupinkaté výrastky, z ktorých po odlomení môže vyrásť nový lišajník. Sorédia nájdete buď roztrúsené po povrchu alebo zoskupené do konkrétnych útvarov — soralov. K asexuálnemu rozmnožovaniu patria aj konídia, asexuálne spóry mykobionta tvorené v pyknídiach — zanorených útvaroch podobných peritéciam, alebo vzácnejšie schizídia, fylídia a blastídia (makroskopicky podobné izídiam, lalokom a sorédiam).


apotécium

izídium

blastídium

fylídium


peritécium

sorédium

schizídium

pyknídium s konídiami


physcia_aipolia_web.jpg Rez apotéciom Physcia aipolia s viditeľnými vreckami so spórami a fotobiontom

  • lisajniky/rozmnozovanie.txt
  • Posledná úprava: 2022/01/12 17:02
  • od jonas